UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportMiejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów
10-04-2015

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów obsługuje interesantów – mieszkańców Lublina w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, to jest:
poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Siedziba Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku przy ul. Wieniawska 14, pokój: 807

Skargi konsumentów mogą być składane na piśmie lub osobiście w czasie pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Terminy udzielania porad prawnych ustalane są:
– telefonicznie pod numerem: 81 466 1600,
– e-mailem: rzecznik_konsumenta@lublin.eu,
– w trakcie osobistej wizyty w Biurze przy ul. Wieniawska 14, pokój 807.

Już przy wstępnej rozmowie konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co do możliwości załatwienia sprawy.


Do zadań Rzecznika należy:

  • Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  • Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.
  • Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
  • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
  • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.
  • Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.


Rzecznik ma więc przede wszystkim kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Nie jest organem który rozstrzyga spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Staramy się swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi doprowadzić do kompromisu dbając o prawa słabszego uczestnika rynku, czyli konsumenta Rzecznik zajmuje się również szeroko pojętą edukacją konsumencką. W biurze rzecznika konsumenci mogą uzyskać informację, poradę prawną w zakresie praw i obowiązków.

Konsumentem jest osobą, która nabywa towary lub usługi, podejmuje czynności prawne w celach niezwiązanych z pracą zawodową czy działalnością gospodarczą. Jeżeli przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej realizacji konsument napotyka na trudności ma prawo zwrócić się do nas o pomoc i poradę prawną.

Nie udzielamy porad prawnych i nie zajmujemy się sprawami przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Rzecznik w ramach współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia co do niekorzystnych zjawisk rynkowych. Składa sprawozdania o ilości i zakresie udzielanych porad prawnych, zawiadamia o wszelkich czynnikach niekorzystnych na rynku, jeżeli dotknęły znaczna grupę konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje rynek, wydaje decyzje o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów oraz inne w zakresie swoich ustawowych kompetencji. Nie prowadzi jednak spraw jednostkowych w zakresie ochrony interesów konsumenta.
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.