home contact

This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to the use of cookies in accordance with the current browser settings (learn more).Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału i zwrotu nieruchomości – XIII części

Osoba
Data

Informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału i zwrotu nieruchomości – XIII części wybrana została oferta złożona przez:
Część I - Jan Chałada Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, 20-627 Lublin, ul. Wołodyjowskiego 6/48.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza ze względu na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
Część II - ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH GEO Władysław Smolak, Wojciech Smolak s.c., ul. Dembowskiego 8/43, 20-130 Lublin
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza ze względu na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
Część III - Jan Chałada Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, 20-627 Lublin, ul. Wołodyjowskiego 6/48.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza ze względu na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
Część IV - GEODETA UPRAWNIONY mgr inż Marian Sosnowy, 20-258 Lublin 62, Łuszczów I 8 F.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza ze względu na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
Część V - Jan Chałada Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, 20-627 Lublin, ul. Wołodyjowskiego 6/48
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków kryteria oceny ofert.
Część VI - GEODETA UPRAWNIONY mgr inż Marian Sosnowy, 20-258 Lublin 62, Łuszczów I 8 F.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków kryteria oceny ofert.
Część VII - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część VIII - Jan Chałada Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, 20-627 Lublin, ul. Wołodyjowskiego 6/48.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków kryteria oceny ofert.
Część IX - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część X - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część XI - Stanisław Seroka, 20-861 Lublin, ul. Śliwińskiego 4/85.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków kryteria oceny ofert.
Część XII - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część XIII - GEODETA UPRAWNIONY mgr inż Marian Sosnowy, 20-258 Lublin 62, Łuszczów I 8 F
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków kryteria oceny ofert.


Virtual trips around Lublin


Designed by DUOGRAPH © 2007